เลือกวิธีชำระเงิน

สรุปรายการชำระเงิน
คุณ ธนาXXXX จินXXXXXX
3,200.00 ฿
ย้อนกลับ
ยินดีต้อนรับ : ธนาxxxxxx จินxxxx XXX-XXX-4082
เลือกบิลที่ต้องการชำระ
เลือกบิลเพิ่ม หรือ ดำเนินการชำระเงิน
บิลทั้งหมดถูกเลือกเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการชำระเงิน
สามารถชำระค่าบริการบางส่วนได้